Գլխավոր

Որոնողական համակարգի միջոցով հնարավոր է գտնել այն դատական ակտը (կամ) ակտերը, որոնք կհամապատասխանեն հարցվող՝ մուտքագրվող, տվյալներին: Այդ կապակցությամբ, որոնողական համակարգի տվյալների բազան դասակարգված է.

  • Ըստ ամսաթվի,
  • Ըստ գործի համարի,
  • Ըստ մասնակիցների,
  • Ըստ վճռաբեկ բողոք բերողի,
  • Ըստ բանալի բառերի,
  • Ըստ բառերի կամ բառակապակցության,
  • Ըստ իրավական ակտերի

Եթե որոնումը մասնավորեցվի՝ լրացնելով դաշտերից մի քանիսը, ապա որոնողական համակարգը կիրականացնի ավելի նեղ և մասնավոր որոնում:

Որոնողական համակարգի տվյալների բազան ձևավորվում է հետևյալ աղբյուրներից. Դատական տեղեկատվական համակարգից (DataLex)Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգից (ARLIS)ՀՀ սահմանադրական դատարանի պաշտոնական ինտերնետային կայքից, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոնողական համակարգից (HUDOC):